Mười

by Mint

Ngày xưa, hồi m với N còn yêu nhau

Từng có lần cậu ấy làm m giận

Lý do thế nào cũng quên rồi

Đến khi làm lành, cậu ấy bảo: mỗi ngày anh sẽ nói yêu em bằng một thứ tiếng khác nhau, đủ 100 ngày thì thôi

Nghe thì có vẻ lãng mạn

Nhưng được vài hôm cậu ấy lại quên quên nhớ nhớ, làm mình càng giận hơn

Nhưng cuối cùng, chưa đủ một trăm ngày, đã đường ai người ấy đi

.

Mới đó đã một năm trôi qua

Tình cảm con người cũng hóa tro bụi

Lời hứa há chăng cũng chỉ là phù du hư ảo

Advertisements