Mười bốn

by Mint

Hình như đói cũng khiến người ta xấu tính đi thì phải

Mình vừa làm cái gì đấy, không biết đúng hay sai, không biết có ảnh hưởng gì đến con đường tương lai không

À, hình như là sai

Cơ mà kệ mẹ nó đi

Bụng đang reo thì não làm sao suy nghĩ thêm được

Đúng hay sai cũng là làm rồi

Mình ghét phải chịu đựng ấm ức

Cũng ghét chịu đói

Thôi đi ăn

Advertisements