Mười bảy

by Mint

Một đứa đang ở trạng thái tự vá vết thương

Hằng ngày nghe những con người

Đang chìm trong hạnh phúc

Tâm sự tình tự

Thực ra

Tôi rất quý họ

Và hẳn là, họ cũng tin tưởng tôi, mới chia sẻ cùng

Nhưng họ

Làm tôi đau quá

Advertisements